Polityka prywatnosci


"Terms & Conditions" and "Privacy policy" is available only in Polish.

English version will be posted in the future, nethertheless every litigation will be resolved basing on contents of the Polish version.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE SERWISU (dalej „Serwis”) prowadzonego przez spółkę pod firmą bitstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-384), przy ul. Włodarzewskiej 33 lok. 5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000492015, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 248 000 PLN; NIP: 7010408083 REGON: 147059150 (dalej "bitstar").

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Bitstar przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Bitstar oraz zasady wykorzystywania przez Bitstar plików typu cookie.

Korzystając z Serwisu, w szczególności zakładając konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookie. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookies a udzielonymi przez użytkownika Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisach zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Bitstar będą udzielone przez użytkowników w trakcie rejestracji zgody.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

Bitstar zapewnia użytkownikom Serwisu oraz osobom kontaktowym, których dane zostaną wprowadzone przez użytkowników, realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem księgi ……… (nazwa zbioru ……………………). Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest Bitstar.

Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania danych osobowych Użytkownika. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: adres e-mail, imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności, numer telefonu. Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu transakcji w ramach Serwisu (np. adres prowadzenia działalności, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas jego wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdują się w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

Niektóre podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji.

Dane osobowe, które Użytkownik nam powierza przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji składanych przez Użytkownika dyspozycji związanych z korzystaniem z Serwisu;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji;
 4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody podane przez niego i dotyczące go dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Bitstar lub podmioty działające na jej zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. ze zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu. Powierzając nam swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Bitstar (adres e-mail: pomoc@bitstar.pl, adres korespondencyjny: Bitstar Spółka z o.o., 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 33 lok. 5). Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania Newslettera to może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@bitstar.pl, modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bitstar dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisu, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Bitstar prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez Bitstar danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z Bitstar (adres e-mail: pomoc@bitstar.pl, adres korespondencyjny: Bitstar Spółka z o.o., 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 33 lok. 5).

PLIKI COOKIE

Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243) Bitstar informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies". Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer Bitstar z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki Użytkownika, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, wykorzystywanego przez Użytkownika do odwiedzania Serwisu, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookies". Przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie. Bitstar wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze Użytkownika ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Oprócz własnych plików cookies w Serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność. Pliki cookie należące do Bitstar są wykorzystywane w następujących celach:

 • reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów),
 • statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),
 • przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu;
 • identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;
 • zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu;
 • zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy. Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:
 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisu lub ich elementów;
 • wyświetlanie reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 • tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 • obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji Użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian Użytkownik może dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w przeglądarce Użytkownik znajdzie w dziale pomocy swojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, zakładkę „Prywatność” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji- Internet Explorer

W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome”, „Ustawienia” i „Pokaż ustawienia zaawansowane”, „Prywatność”, „Ustawienia treści”, a następnie “Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm” Więcej informacji- Chrome

W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji- Firefox

W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji- Safari

W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

Bitstar korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bitstar zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Bitstar (adres e-mail: pomoc@bitstar.pl, adres korespondencyjny: Bitstar Spółka z o.o., 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 33 lok. 5).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

X

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013